Make this world great again!

Dies irae

wanneer zal de horizon weer lichten
met dien smallen gloorstreep onzer hoop?
zij behoeft geen grootsche vergezichten
om zich op te richten uit den dood;

laat éen ster, een onaanzienlijk teeken
flonkren boven de rampzaligheid
en opnieuw gelooven wij in streken
voorbij ‘t moeras van dezen lagen tijd.

                               Uit: H. Marsman, Verzamelde gedichten (1941)

Het proces om de toekomst

De meesten van ons hebben nog nooit een rechtbank van binnen gezien.
En da’s maar beter ook!

Natuurlijk: in een proces gaat ’t om de waarheid – om wie het recht aan zijn kant heeft.
Daar hoef je toch niet bang voor te zijn, als je niks misdaan hebt?

Zou je zeggen.
Als je niet in de USA leeft, of Rusland, of China, of Noord-Korea, of…

En als je wilt weten, hoe ’t voelt om vermalen te worden door de ‘raderen van het recht’ – ‘Het Proces’ van Franz Kafka kan elk mens nog steeds nachtmerries bezorgen…

Hier in de Bijbel is het God die een proces wil.
Hij is alle geleuter, grootspraak en fake news spuugzat – van al die Grote Leiders die roepen dat ze Het Land of De Wereld zullen redden van de Ondergang!

“Kom maar op!”, zegt de Heer.
“Houd je grote waffel even dicht en laat de feiten spreken!”
“Bewijs maar eens dat jullie ook kunnen wat je zo graag roeptoetert: deze aarde en al z’n bewoners vrede bieden, en welvaart, en veiligheid…”
“Nou?!”

* * *

Tja…
Als je inderdaad naar de feiten kijkt, dan ziet het er voor de Grote Leiders uit verleden & heden niet best uit: noem één Leider, één Systeem waardoor de wereld voor alle (!) mensen een betere plek werd.

Je zou zeggen dat de Grote Leiders van vandaag – die zichzelf bovengemiddeld intelligent vinden – een toontje lager zouden zingen, op basis van die feiten

Je zou zeggen dat al hun Volgers van vandaag er niet meer in zouden trappen – hoe vaak wil een mens beduveld worden?!

En toch…

Wij – jij, ik & iedereen – we willen een groot verhaal.
We smachten naar iemand – Iemand! – die ons  de weg wijst naar het Heerlijke Nieuwe Wereld.

Logisch.

Maar wie?

Stel dan deze vraag: ‘Wie betaalt de prijs voor dat paradijs?’

“Ikke niet!”, zegt de Grote Leider, “Want dan was ik geen Grote Leider geworden…”

“Ik wel!”, zegt de God van Israël, “Want daar ben Ik God voor…”

Einde proces.

PS: als je aan Kafka niet genoeg hebt, waag jezelf dan eens aan Tom Holland, Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde. Niet de ultieme waarheid, maar wel ontzettend uitdagend en leerzaam!


Jesaja 41:1; 21-23a

Zwijg en hoor mij aan, eilanden:

Onder de naties zullen nieuwe krachten opkomen.
Laat ze naderbij komen, laat ze spreken.
Ik wil een rechtsgeding met ze aangaan.

Voer jullie rechtsgeding, zegt de HEER,
lever overtuigende bewijzen, zegt Jakobs koning.
Kom ermee voor de dag
en vertel ons wat er gebeuren zal.

Vertel ons over wat vroeger is gebeurd,
zodat wij de afloop nu al kennen.

Licht ons in over wat komen gaat,
geef ons aanwijzingen over de toekomst,
dan weten wij dat jullie goden zijn.