EN WIE BEPAALT DAT?

Een vraag.
Is iets goed omdat God het goed noemt, of noemt God iets goed omdat het goed is?
Oké, ik snap dat je deze zin nog eens moet lezen.
Maar echt waar, dit is een vraag die in de loop van de geschiedenis meer dan eens opduikt.

Laat ik een voorbeeld geven.
Mensen moeten elkaar helpen. Dat is goed.
Heeft God opdracht gegeven om hulpvaardig te zijn en is het daarom goed?
Of zag Hij dat hulpvaardigheid een mooie eigenschap is en heeft Hij het daarom geboden?
Nog eentje: is stelen fout omdat God het niet wil, of wil Hij het niet omdat het slecht is?

Nou, het begint mij al weer te duizelen…
Dit zijn vragen uit de vreemdeproblemencategorie.
Bekend ander voorbeeld: kan God een steen maken die Hij zelf niet kan optillen?
Ook echt aan de orde geweest in het verleden.

Ik gun de discussie over dit soort vragen aan de liefhebbers. Als ze er een stukje over schrijven dat ik onder ogen krijg, zal ik het vast lezen.
En proberen het te begrijpen.

Maar op de achtergrond speelt de vraag wat echt goed is.
En wie dat bepalen mag.
Bij de beantwoording van die vraag maakt het nogal uit welke rol je weggelegd ziet voor onze Schepper en Verlosser.

Vanuit ons christelijk geloof kiezen wij voor gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God.
Hoe die moeilijke vraag van hierboven ook beantwoord wordt, Hij heeft het over ons te zeggen. Zijn leefregels gelden.

In de Bijbel is Gods gezag vanzelfsprekend. Niet dat de mensen in de Bijbel Hem altijd gehoorzamen – was dat maar waar. Maar dat God gezag heeft is buiten kijf.

Ik vind dat een fijn houvast. Niet dat je altijd direct weet wat je moet doen. Of hoe je iets moet benaderen. Als je christen bent heb je echt niet altijd onmiddellijk het antwoord.

Je mag wat mij betreft de christenen die altijd weten hoe het moet wel een beetje wantrouwen.

Maar je weet wel dat het je opdracht is om lief te hebben.
God en je medemens liefhebben.
Beide even belangrijk.

En je weet dat liefde in de praktijk betekent dat je vrede sticht, respect laat zien, geduld hebt, trouw bent, bescheiden, zorgvuldig enzovoort…

Als wij het licht in de wereld willen zijn, moeten we de goede dingen doen.
En de foute dingen achterwege laten.

En onze God bepaalt wat goed is.
Hij kan dat echt veel beter dan wij!

… de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
Galaten 5:22

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *