Je vijand liefhebben! Hoe dan?

Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt wat die ezel bij dit stukje doet.
Nou, God gebruikt zo’n beest om een voorbeeld van liefde te geven.

Nu snap je het, denk ik, nog niet.
Tenzij je de wetten van Mozes goed kent.
Ik leg het graag uit.

Mensen van het licht moeten liefhebben.
Liefde hoort bij God en bij zijn mensen.
Het zou handig zijn als we alleen aardige mensen moesten liefhebben: iedereen die ons goed gezind is en zich vriendelijk gedraagt.

Maar de Bijbel zegt het ronduit: je moet ook je vijanden liefhebben.
Mensen die lelijk tegen je doen.
Die je slecht behandelen.
Die onrecht tegen jou begaan hebben.
Mensen met wie je liever niet (meer) omgaat.

Hoe kun je die nou liefhebben?
We nemen even aan dat jij in je recht staat.
Moet je dan ‘gewoon’ vergeten en vergeven wat zij doen?
Mag je daar geen last van hebben?
Mag je niet voor jouw goed recht opkomen?
Moet je zulke lui bovendien ook nog (weer) aardig gaan vinden?

Lastige vragen!

Zo, nou komt de ezel.
De ezel van Exodus 23.
Trouwens samen met de koe.

Stel dat de koe of de ezel van je vijand verdwaald is.
En stel dat jij dat dier vindt. Dan moet je het terugbrengen.
Stel dat een ezel in elkaar zakt onder zijn zware last.
Dan mag je niet blijven toekijken, maar dan moet je meteen helpen.
Ook al is de ezel van iemand met wie je ruzie hebt.

Zie je het voor je?
Twee mannen in de stad hebben ruzie.
Er is wat geweest en sindsdien zijn ze bepaald geen vrienden meer.

Vinden ze elkaar aardig?
Nee.

Kunnen ze door één deur?
Nee.

Mag dat van de HERE?
Nou ja, het is zo.

Je moet altijd naar vrede streven, maar soms lukt het ons niet om vrede te bereiken.
En dan hoe hoef je elkaar niet aardig te vinden, maar je moet wel goed zijn voor elkaar.
Laat je vijand niet stikken met zijn ezel die bezwijkt.
En je brengt netjes zijn verdwaalde koe bij hem terug.
Dat is wat God wil.

Dat is liefde in gespannen verhoudingen.

Wij beginnen vaak bij de ander.
‘Hij moet eerst… Zij zou eens een keertje.…’
Je kunt het wel aanvullen, denk ik.

Ik hoop dat jij geen mensen kent die je ervaart als vijand.
En als het wel zo is hoop ik dat jij het er niet naar gemaakt hebt.
En ik hoop dat je er veel voor over hebt om slechte verhoudingen weer goed te maken.

En intussen toch liefhebben!

Als je soms niet meer goed weet wat liefde is, denk dan maar aan die ezel waar we het nu over hadden.
Liefde is dat je de ander hoe dan ook geen kwaad doet, maar doet wat goed is voor die ander.
Hulpvaardig bent, zorgvuldig blijft, correct handelt.

God zal het zegenen.
Wie weet welke openingen het op een goede dag geeft.
In ieder geval zal de Heer  jou zegenen als je voor deze houding kiest.

Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar laat aan alle mensen zien dat jullie het goede willen doen. Doe je uiterste best om met iedereen in ​vrede​ te leven.
Beste vrienden, neem geen wraak op anderen. Laat het straffen over aan God. Want in de ​heilige​ boeken zegt God: «Ik ben het die straft. Ik geef ieder mens wat hij verdient.» Dus als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee laat je zien dat niet jij, maar God hem zal straffen. Laat je niet overwinnen door ​het kwaad. Maar overwin ​het kwaad​ door het goede.
Romeinen 12:17-21

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *