Afstand houden!

Wie het licht heeft gezien, moet nog wel op zijn tellen passen.

Wie bij Jezus, onze Heer, hoort, moet zijn best doen om uit de buurt van de duisternis te blijven.

 

In bijna alle brieven van het Nieuwe Testament is daar aandacht voor.

Het zijn brieven aan mensen die nog maar kortgeleden christen zijn geworden.

En keer op keer vind je daarin een pleidooi voor echt christelijk leven.

Dat gaat blijkbaar niet vanzelf!

 

In Efeziërs gebruikt Paulus in dat verband het beeld van licht en duisternis.

Hij schetst het nieuwe leven: waarheid spreken, niet boos blijven, werken voor je geld en graag geven, positief zijn in wat je zegt, niet razen en tieren.
Hij roept op om niet losbandig te zijn in seksueel opzicht, ook niet met je ‘grapjes’, en waarschuwt tegen hebzucht.

 

Als je je aan zulke zonden overgeeft, dien je afgoden!
Het zal je duur komen te staan.

Het zijn dezelfde afgoden als in onze tijd, vaak met drie namen genoemd: macht, seks en geld.

 

Paulus stelt het scherp: als je bij het licht hoort moet je niet meer de dingen doen die bij de duisternis horen.
Die duistere praktijken moet je juist ontmaskeren.
Ophelderen hoe door en door slecht ze zijn.

 

Het is de vraag of Paulus ons hiermee de opdracht geeft om als christenen onderling het verkeerde aan te wijzen en elkaar ervoor te waarschuwen.
Of dat hij wil zeggen dat we mensen die zich niets aan God gelegen laten liggen, moeten proberen te overtuigen.

Ik zou denken dat het beide moet.

Hoe je dat aanpakt is een tweede.

 

Maar het verschil tussen licht en duisternis moet hoe dan ook in de praktijk van ons leven zichtbaar zijn!

 

Doe niet met hen mee.
Want vroeger hoorden jullie bij het donker, maar nu horen jullie bij het licht van de ​Heer. Leef als ​kinderen​ van dat licht.
Want alleen in dat licht kunnen goedheid, eerlijkheid en trouw groeien.
Probeer dus steeds te bedenken wat de ​Heer​ van jullie vraagt!

Het gedrag van slechte mensen leidt tot niets.
Wat zij in het geheim allemaal doen, is te erg voor woorden.
Doe er niet aan mee, maar zeg er juist iets van.
Het licht van Christus maakt zichtbaar wat goed is en wat slecht is.
Alleen als dat licht in je schijnt, kun je goed leven.

Daarom wordt er … gezegd:
‘Kom uit het donker!
Sta op uit de dood.
Dan zal het licht van Christus in je leven schijnen.’

Efeziërs 5:7-14

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *